Udviklingstendensen for infrarøde sensorer

- 2021-07-01-

Udviklingstendensen for infrarøde sensorer
1. Udvikling af nye materialer og behandlingsteknologi:

Med nye materialer og behandlingsteknologi, den infrarøde detektionshastighed for det pyroelektriskeinfrarød sensorøges, responsbølgelængden øges, responstiden forkortes, pixelfølsomheden og pixeltætheden er højere, interferensen er høj, og produktionsomkostningerne reduceres. Virksomheder som PYREOS og IRISYS har introduceret en ny type pyroelektrisk følsom teknologi, der blander tynde film og keramik, hvilket muliggør en række følsomme komponenter.
2. Large-scale and multi-functional pyroelectric infrarød sensor:

Med udviklingen af ​​mikroelektronik teknologi og den kontinuerlige udvidelse af applikationsområdet for sensorer, pyroelektriskinfrarød sensorsudvikler sig fra små og enkeltfunktioner til store og multifunktionelle.

Den store skalainfrarød sensor (16*16 to 64*64 pixels) developed by famous foreign countries can not only measure the temperature field, but also obtain the advanced human detection function that the small infrarød sensor does not have (that can accurately locate the individual in the space The location in the middle, that is, people are not active, can also be identified) or security monitoring in large areas, which is very suitable for applications in home automation, medical care, security protection and other occasions. In addition, the development of a new multi-spectral sensor has greatly improved the functionality of the infrared imaging array.
3. Sensorens intelligens:

The new type of intelligent pyroelectric infrarød sensor usually has multiple microprocessors built in, with Fourier transform, wavelet transform and other advanced digital signal processing or compensation functions, self-diagnosis function, two-way digital communication and other functions, making the sensor stable and reliable Performance, such as performance, signal-to-noise ratio, and convenience are greatly improved.