Kan der påvises giftig gas og brændbar gas på samme tid?

- 2021-07-02-

Vi er nødt til at vide, hvad der er forskellen mellem disse to gasser.Brændbar gasbetyder, at det kan blandes ensartet med luft eller ilt inden for et bestemt koncentrationsområde for at danne en forblandet gas. Det eksploderer, når der støder på en ildkilde, og der frigøres en stor mængde energi under forbrændingsprocessens gas.
Giftig gas er, som navnet antyder, en gas, der er skadelig for menneskekroppen og kan forårsage forgiftning. Kan giftig gas ogbrændbar gastestes på samme tid? Når disse to gasser kombineres, er de dobbeltgas, som både er brandfarlig og giftig. I dette tilfælde er forskellen, at det katalytiske forbrændingsdetekteringsprincip bruges til at måle den brændbare gas, og den nedre eksplosionsgrænse måles. Toxic bruger elektrokemiske principper, som måler koncentrations-volumen-forholdet. Reaktionen er hurtig, og påvisningen er mere præcis. Selvfølgelig er prisen højere.


Det er selvfølgelig muligt. Staten bestemmer, at dobbeltgasser skal detekteres for at være giftige, så når detekteres disse to gasser på samme tid, er det nok at bestemme hoveddetekteringsprincippet for gasdetektoren.